Lotterier Hur allt började Del 1 utav 8

• Lotterier finns i många format.

• Arla anekdot
• Kinesiska Handynastin emellan 205 och 187 f. Kr.

• Keltiska “teulel pren” översätts till “kasta trä” samt betyder “att avvika lott”.

• Iliaden utav Homer

• Lotteri som anordnades av Augustus Caesar.

Lotterier, Lotto samt Bingo är som vi alla känner till en form av spel som innebär annorlunda varianter av dragningar för tillgängliga ett pris eller avans.

Dessa typer av dobbel är förbjudna utav vissa regeringar, när övriga hjälper den till den nivå att de organiserar ett nationellt alternativt statligr lotterie.

Det är vanligt att finna en viss nivå av reglering utav lotterier utav regeringar eller som i Sverige där staten har bestämt att det skall vara ett statligt monopol med därtill hörande usla utbetalningar till samtliga spelande kunder.
.
I början utav 20-talet var de större former av hasardspel, inbegripet lotterier och bingo, olagligt i många länder, däribland USA och mesta delen av Europa.
Detta förblev så fram sedan andra världskriget.

På 1960-talet började kasinon samt lotterier dyka upp över hela världen som ett fason att alstra inkomster förutom skatteintäkter.

Lotterier finns i många format.

Exempelvis kan priset vara ett fast belopp i kontanter alternativt gods.
I detta format finns det risk för arrangören om ett otillräckligt mängd biljetter säljs.

Oftare är det så att att prissumman kommer att vara en fixerad procentsats utav intäkterna.
En poppis design utav detta är “50-50” draw där arrangörerna lovar att priset kommer att vara 50% av intäkterna.

Flera nya lotterier tillåter köparna att välja siffrorna på lotten, vilket resulterar i möjligheten av flertal besegrare.

Förvärv utav lotter kan ej förklaras bara med beslut baserade på förväntade vinster.
Orsaken är att lotter mestadels kostar mer än oddsen tillgängliga den förväntade vinsten, så ett förväntat värde är i själva verket att inte inhandla lotter.

Ändå kan lotteri inköp förklaras utav fastställande baserade på förväntad vinst med de risker som funnits.

Mer generella modeller baserade på nyttofunktioner definierade på andra sätt än lotteriresultat kan oxå stå för lotteri köp.

Förutom lotterivinster, kan lotter samt bingobrickor ge sina köpare en upplevelse utav spänning, förväntning och att hänge sig till tanken eller en dröm att bliva rika.

Om underhållningsvärdet (eller annat icke-monetärt värde) som erhålls genom att spela är tillräckligt högt för en speciell människa, så kan ett köp utav en lottsedel företräda en vinst i den totala nyttan.

I ett sådant fall kan en monetär förlust uppvägas utav den förväntade sammanlagda nyttan utav monetära och icke-monetära avans, som tillverkar köpet till ett rationellt beslut för den enskilde.

Detta var lite torra information, nu över till lotteri och bingo anekdot
Tidig anekdot

De första noterade tecknen på ett lotteri är Keno från den kinesiska Handynastin mellan 205 samt 187 f. Kr.

Dessa lotterier tros ha bidragit till att bekosta stora statliga projekt som kinesiska muren.

Från den kinesiska “The Book of Songs” (andra årtusendet f. Kr. ) kommer en direktiv till ett
hasardspel som “teckning av trä”, som i sammanhanget verkar förklara lottning.

Från den keltiska eran, Cornish orden “teulel pren” översätts till “kasta trä” och betyder “att dra lott”.

Iliaden av Homer hänvisar till lappar som placerats i Agamemnons kruka för att avgöra vem som skulle kämpa mot Hector.

De första kända europeiska lotterierna hölls under det romerska riket, främst som ett nöje vid middagar.

Var besökare skulle få en biljett, och priserna skulle består ofta av tjusiga saker som serviser.
Var biljettinnehavare skulle vara säker på att vinna något.

Denna typ utav lotteri var emellertid ej mer än en fördelning av gåvor utav rika adelsmän under Saturnalian.
De tidigaste uppgifterna om lotters utbjudande till försäljning är det lotteri som anordnades av romerska kejsaren Augustus Caesar.
Medlen var för reparationer i staden Rom, och vinnarna fick priser i form utav artiklar utav olika värde.