Glada barn med Bingo i bilen

I USA kallas det för Roadkill bingo och det är en bäst benämning på hur ett spel kan få barnen att förlusta sig och vara upptagna under långa bilturer.

Roadkill bingo är ett spel vari bilderna utav 24 annorlunda djur placeras slumpmässigt i ett rutnät, tryckt på ark eller låda.

När ett av de selekterade exemplaren av en av dessa kreatur syns så markeras detta av en av spelarna med någon typ utav skrivdon.

Små pokerchips kan också begagnas för att benämna markerade djur, men gupp i vägen gör detta till ett sämre val.

Traditionellt är det bara den första personen som upptäcker djuret som får accentuera motsvarande bild.

Som i vanlig bingo är syftet med spelet att upptäcka en sekvens av fem kreatur som är i samma rad eller kolumn på bingobrickan.

I samma ögonblick som fem i rad uppnås, är spelaren skyldig att skrika “bingo”, bra samt tydligt, samt spelaren sägs få “fått en bingo. ”

Priser för bingo är symtomatiskt bestämt före påbörjandet av var spelomgång.

Markering utav fem djur i rad vars bilder är längs en diagonal på ett kort räknas oxå som en bingo.
Fyra hörn kan också räknas som en bingo.

Centret är mestadels fritt, vilket innebära att inga djur behöver upptäckas för att accentuera det.

Tvist samt gräl kan uppstå i baksätet när ett djur är markerat men som inte tekniskt klassificerats som inte bör varit det, och när två spelande kunder samtidigt får Bingo.

Lirare i framsätet har en beredd fördel, dock behöver föraren inneha någon annan markera sitt kort.

Modeord bingo

Modeord som nyttjas i bingo är ett bingo-liknande spel där deltagarna förbereder bingobrickor med slagord och kryssar dän dem när de yttras under en händelse, exempelvis ett konferens eller tal.

Målet med spelet är att pricka av ett förutbestämt antal ord i rad samt efter att bröla “Bingo! ” (Eller “Skitsnack! “).

Modeord bingo spelas vanligt i situationer vari publiken upplever att talaren, i ett ansats att begrava bristen på autentisk kunskap, bara sprutar ur sej en mängd slagord snarare än att ge info alternativt idéer av verkligt värde.

Affärsmöten ledda utav inbjudna talare alternativt anmärkningsvärda personligheter från högre upp i löneskalan ses ofta som ett bra chans, alldenstund det språk som används utav dessa ofta innehåller förutsägbara hänvisningar till svårbegripliga affärsidéer, som är perfekt för användning i skapandet av bingobrickor med skitsnacksord.

En angelägen del av spel är att har modet att minsann bröla “Bingo! “.
För att avstyra de tillrättavisningar som antagligen skulle bliva följden utav det får deltagarna betrakta varandra samt tyst forma ordet “Bingo”.

En alternativ variant kräver att den person som har uppnått bingo höjer sin skedet och nyttjar ordet “Bingo” inom ramen för en inlägg eller fråga.

Ett litet antal exempel på en liten bingobricka med skitsnack:

Användarcentrerad, klinisk management, skalbar, strategisk, milstolpe, relation, organisk, bandbredd, riktmärke, tänket.

Modeord Bingo skapades 1993 av Silicon Graphics Principal Scientist Tom Davis, i samarbete med Seth Katz.

Begreppet populariserades utav en Dilbert band i 1994, där karaktärerna lirar detta under ett kontorsmöte.

Ett dokumenterat exempel inträffade när Al Gore, då vicepresident i USA, känd för sin liberala användning utav olika hypade teknikslagord, talade på MIT: s 1996 examen.

Hackare hade delat ut bingobrickor som innehöll slagord till examensklassen.