Att spela Bingo

Bingo är ett dobbel som spelas med slumpmässigt dragna nummer som lirare skall matcha mot siffror allmänt i 5 x 5 matriser.

Matriserna kan skrivas ut på papper, låda eller är elektroniskt representerade samt heter kort.

Flera Bingoversioner avslutar spelet när den första personen uppnått ett predisponerat mall från de dragna numren.

Vinnaren måste gapa ut ordet “Bingo! “, detta varnar de övriga spelarna och meddelar för en möjlig vinst.
Alla vinster kontrolleras noggrant före vinsten är allmänt bekräftad samt vid vilken tidpunkt vinsten är säkrad samt ett nytt spel kan påbörjas.

I denna typ av bingo, tävlar besökare mot varandra om att vara först till priset alternativt jackpotten.

Alternativa metoder för att försöka öka deltagandet igenom att alstra mer spänning.
Efter Bingo uppfanns 1929, har den moderna bingon utvecklats till flertal typer, med olika lotterilagar som reglerar hur spel kan spelas.

Just nu är det en stor Bonuspå detta ledande svenska bingobolag.

Det är också nästan obegränsade mallar som kan begagnas för spel.
Somliga mönster kräver endast ett siffror som skall matchas, opp till markering av hela kortet och somliga spel delar ut priser till spelarna för att matcha ett litet antal siffror eller uppnått något mall.

En typisk bingobricka

De vanligaste Bingo korten är platta bitar utav kartong eller disponibelt papper som består av 25 rutor arrangerade i fem stående kolumner och fem horisontella rader.
Varje utrymme i rutnätet består av ett nummer.

Ett typiskt Bingo spel nyttjar siffrorna 1 till 75.

De fem kolumnerna på kortet är märkta “B”, “I”, “N”, “G” och “O” från vänster till höger.
Det centrala utrymmet är mestadels märkt “Fritt” alternativt “Ledigt utrymme”, och anses vara automatiskt fyllt.

Utbudet av tryckta nummer som kan visas på kortet begränsas normalt av kolumnen med “B” som bara har siffror mellan 1 samt 15 inberäknad den “I kolumnen innehåller bara 16 till 30, ‘N’ innehåller 31 till 45, “G” innehållande 46 till 60, och O-innehållande 61 till 75.

Antalet möjliga Bingo kort med dessa standardfunktioner är P (15, 5) x P (15, 5) x P (15, 4) x P (15, 5) x P (15, 5) = 552, 446, 474, 061, 128, 648, 601, 600, 000 eller omkring 5, 52 med 26 nollor efter sig.
5 520 000 000, 5 miljarder plus 17 nollor till.

I U-Pick’Em bingo och övriga varianter utav bingo, får lirare tre stycken 25 nummers kort som innehåller alla 75 nummer som kan dras.
Spelarna markerar efter vilka siffror de önskar spela och efter markera dessa siffror i enlighet med de dragna numren.
Därjämte innehar dubbel-action kort ett par nummer i var fyrkant.

De flesta marker kan man insätta på ett Bingo kort utan att få en Bingo är 19, ej medräknat det lediga utrymmet.
För att detta skall ske, kan blott en innehållslös cell existera i varje rad samt var kolumn, samt åtminstone en innehållslös cell måste vara i var diagonal:
Bortsett från en rak kurs, kan flera bingohallar ge andra mönster som en giltig bingo, mestadels i speciella spel.
Till exempel kan en täckning av 2 x 2 markerade rutor i övre högra hörnet anses vara ett “frimärke”.
En annan vanlig version av speciella spel kräver att spelarna täcker de fyra hörnen.

Vill du veta mer? Fortsätt då till del II av detta kommentar som heter Att spela Bingo Del II av II